Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Pagalbos namuose tarnyba

KMP  >  Paslaugos   >  Gydymas ir konsultavimas  >  Pagalbos namuose tarnyba
Pagalbos namuose tarnyba

Kauno miesto poliklinikos Pagalbos namuose tarnybos pagrindinės funkcijos yra medicinos, slaugos bei socialinės pagalbos pacientams teikimas namuose.

Kitais atvejais gydytojas vyksta pas pacientą tik po gydytojo konsultacijos telefonu. Pokalbio telefonu metu įvertinama, ar namuose įmanoma suteikti kokybišką ir teisėtą paslaugą, ar reikalingi neatidėliotini tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos, būtinoji medicinos pagalba, patariama gydymo klausimais. Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, pacientas nukreipiamas pas savo šeimos gydytoją.

Pagalbos namuose tarnybos personalas nemokamai vyksta į vizitus draustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams, prisirašiusiems prie poliklinikos ir gyvenantiems Kauno mieste.

Pagal šeimos gydytojo paskyrimus, Pagalbos namuose tarnybos bendrosios praktikos slaugytojas arba bendruomenės slaugytojas paciento namuose paima laboratorinius tyrimus.

Pagalbos namuose tarnybos bendrosios praktikos slaugytojas arba bendruomenės slaugytojas nemokamai aptarnauja pacientus, prisirašiusius prie Šilainių padalinio, kuriems nustatytas (SP) specialusis nuolatinės slaugos poreikis taip pat paliatyvios pagalbos paslaugas, nustatytas LR SAM įsakymais.

Pagalbos namuose tarnybos personalas teikia ir mokamas šeimos gydytojo bei slaugos ir socialines paslaugas namuose.

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka parengta vadovaujantis 2014 01 30 SAM įsakymu Nr. V-133.

Šeimos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal šias indikacijas:

 • Sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus
 • Sergantys vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis
 • Pacientai, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpyje) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas) ir pacientams, kurie turi sunkaus laipsnio ilgalaikį judėjimo funkcijos sutrikimą
 • Pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų
 • Pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsniai temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai
 • Planine tvarka pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis
 • Kitus planinius vizitus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą pacientų sekimo tvarką

Registracija vyksta darbo dienomis nuo 7:30 iki 13:00 val.
Gydytojų vizitai į namus – darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:

Šilainių padalinys – tel.  (8 37) 377771

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos kiekviename Kauno miesto poliklinikos padalinyje (Centro, Šilainių, Šančių, Dainavos, Kalniečių). Slauga namuose skiriama pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti į polikliniką ir kuriems:

 • Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (dideli specialieji poreikiai);
 • Nustatytas bendras fukcinis sutrikimas, po stacionarinio gydymo, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo;
 • Atlikta tracheostoma ar gastrostoma.

Gydančiam gydytojui paskyrus, slaugos komandos darbuotojos atlieka intervencines procedūras (gydytojo paskirtų vaistų suleidimas, sulašinimas, pragulų ir kitų žaizdų priežiūra, drenų priežiūra) diagnostines procedūras (kraujo ėmimas, šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui, asmens higienos paslaugos).

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose gali būti teikiamos ir kitose asmens sveiktos priežiūros įstaigose registruotiems pacientams. Kreipiantis dėl šių paslaugų reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Informacija dėl ambulatorinės slaugos paslaugų namuose:

Šilainių padalinys – tel. (8 37) 377 771
Dainavos padalinys – tel. (8 37) 403 900
Kalniečių padalinys – tel. (8 37) 401 422, 401 487, 401 497, 401 495
Centro padalinys – tel. (8 37) 409 222
Šančių padalinys – tel. (8 37) 342 167

Print Friendly, PDF & Email
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Parašykite mums
Pasirinkti spalvą