Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

Pagalbos namuose tarnyba

KMP  >  Paslaugos   >  Gydymas ir konsultavimas  >  Pagalbos namuose tarnyba
pnt

Vilmanto Raupelio nuotr.

Kauno miesto poliklinikoje veikia Pagalbos namuose tarnyba, kurios darbuotojai ambulatorines slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia prie Kauno miesto poliklinikos prisirašiusiems pacientams namuose, Kauno miesto ribose, siekdami užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę.

Kauno miesto poliklinikos Pagalbos namuose tarnybos komandą sudaro :

 • šeimos gydytojas

 • slaugytojas

 • socialinis darbuotojas

 • medicinos psichologas

 • kineziterapeutas

 • slaugytojo padėjėjas

Šeimos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal šias indikacijas:

 • Sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus
 • Sergantys vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis
 • Pacientai, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija
 • Pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų
 • Pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai
 • Planine tvarka pas pacientus, kuriems Neįgalumo ir Darbingumo Nustatymo Tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba dideli specialieji poreikiai nuolatinė slauga

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka parengta vadovaujantis 2014 01 30 SAM įsakymu Nr. V-133.

REGISTRACIJA:

Darbo dienomis nuo 7:30 iki 13:00 val. tel. (8 37) 377 771

Gydytojų vizitai į namus – darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS PACIENTO NAMUOSE

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos nemokamai, pacientams draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie Kauno miesto poliklinikos Šilainių, Dainavos, Kalniečių, Centro ir Šančių padalinių ir gyvenantiems Kauno mieste.

Slauga namuose skiriama pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti į polikliniką ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Pagalbos namuose slaugytojas savarankiškai ir pagal gydytojo paskyrimus atlieka reikiamas slaugos paslaugas paciento namuose:

 • vertinama ir sekama paciento būklė

 • leidžiami vaistai į raumenis ar veną

 • prijungiama ir prižiūrima lašelinė sistema

 • atliekama stomų, žaizdų, pragulų priežiūra

 • paimamas kraujas laboratoriniams tyrimams

 • užrašoma elektrokardiograma

 • atliekama vakcinacija gripo, Covid-19 ir kitomis vakcinomis

 • apmokomi slaugos ir priežiūros paciento artimieji bei slaugytojai

DĖL AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE KREIPTIS:

Vyresnioji slaugos administratorė tel. 8 663 52587

Arba Skambučio centro telefonu:

telephone (8 37) 403 900

Taip pat galite kreiptis ir į savo šeimos gydytoją.

PALIATYVIOJI PAGALBA PACIENTO NAMUOSE

Pagalbos namuose tarnybos specialistų komanda Kauno miesto ribose teikia ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas suaugusiems ir vaikams.

Paliatyvioji pagalba – tai ligonio, sergančio nepagydoma, progresuojančia liga, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos tikslas– sergančio paciento gyvenimo kokybė, t.y.
tinkama simptomų kontrolė, nuskausminimas, pragulų, žaizdų priežiūra, psichologinė pagalba ligoniui ir artimiesiems, slaugytojų konsultavimas ir mokymas.

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose:

 • Reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento indikacijas paliatyviai pagalbai, parašys siuntimą.

 • Pagalbos namuose tarnybos gydytojas įvertins informaciją, atsižvelgs į paciento sveikatos būklę, paliatyviosios pagalbos kriterijus ir indikacijas, nurodytas teisės aktuose ir priims sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos teikimo.

 • Gydytojas, atvykęs į paciento namus, sudarys paciento priežiūros ir gydymo planą. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose metu pacientą lankys gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, slaugytojo padėjėjas ir suteiks reikiamą pagalbą.


Ambulatorinių paliatyvios pagalbos paslaugų paciento namuose teikimą reglamentuoja 2007-01-11 LR SAM įsakymas Nr. V-14. Jei paciento būklė atitinka indikacijas, išvardintas šiame teisės akte, paliatyvios pagalbos paslaugos namuose yra kompensuojamos PSDF lėšomis, t.y. teikiamos nemokamai (ne daugiau 3 paslaugų per dieną vienam asmeniui).

DĖL PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGŲ NAMUOSE KREIPTIS:

Vyresnioji slaugos administratorė tel. 8 663 52587

Arba Skambučio centro telefonu:

telephone (8 37) 403 900

Taip pat galite kreiptis ir į savo šeimos gydytoją.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.