Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Virsun

Pagalbos namuose tarnyba

KMP  >  Paslaugos   >  Gydymas ir konsultavimas  >  Pagalbos namuose tarnyba

Laimučio Brundzos nuotr.

Kauno miesto poliklinikos Pagalbos namuose tarnybos komanda -šeimos gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas bei slaugytojo padėjėjas teikia nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas paciento namuose, pacientams draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusiems prie Kauno miesto poliklinikos Šilainių, Dainavos, Kalniečių, Centro ir Šančių padalinių ir gyvenantiems Kauno mieste.

AMBULATORINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PACIENTO NAMUOSE

Šeimos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal šias indikacijas:
• Sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus
• Sergantys vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis
• Pacientai, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija
• Pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų
• Pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai
• Planine tvarka pas pacientus, kuriems Neįgalumo ir Darbingumo Nustatymo Tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba dideli specialieji poreikiai nuolatinė slauga

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka parengta vadovaujantis 2014 01 30 SAM įsakymu Nr. V-133.

Pagalbos namuose slaugytojas savarankiškai ir pagal gydytojo paskyrimus atlieka reikiamas slaugos paslaugas pacientams, kuriems yra nustatyti dideli specialūs poreikiai Slauga ar Priežiūra.

Paciento namuose:
• vertinama ir sekama paciento būklė
• leidžiami vaistai į raumenis ar veną
• prijungiama ir prižiūrima lašelinė sistema
• atliekama stomų, žaizdų, pragulų priežiūra
• paimamas kraujas laboratoriniams tyrimams
• užrašoma elektrokardiograma
• apmokomi slaugos ir priežiūros paciento artimieji bei slaugytojai

PALIATYVIOJI PAGALBA PACIENTO NAMUOSE

Pagalbos namuose tarnybos specialistų komanda Kauno miesto ribose teikia ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas suaugusiems ir vaikams.

Paliatyvioji pagalba – tai ligonio, sergančio nepagydoma, progresuojančia liga, priežiūra. Paliatyviosios pagalbos tikslas –sergančio paciento gyvenimo kokybė, t.y.
tinkama simptomų kontrolė, nuskausminimas, pragulų, žaizdų priežiūra, psichologinė pagalba ligoniui ir artimiesiems, slaugytojų konsultavimas ir mokymas.

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose:

• Reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs paciento indikacijas paliatyviai pagalbai, parašys siuntimą.
• Pagalbos namuose tarnybos gydytojas įvertins informaciją, atsižvelgs į paciento sveikatos būklę, paliatyviosios pagalbos kriterijus ir indikacijas, nurodytas teisės aktuose ir priims sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos teikimo.
• Gydytojas, atvykęs į paciento namus, sudarys paciento priežiūros ir gydymo planą. Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose metu pacientą lankys gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, slaugytojo padėjėjas ir suteiks reikiamą pagalbą.
Ambulatorinių paliatyvios pagalbos paslaugų paciento namuose teikimą reglamentuoja 2007-01-11 LR SAM įsakymas Nr. V-14. Jei paciento būklė atitinka indikacijas, išvardintas šiame teisės akte, paliatyvios pagalbos paslaugos namuose yra kompensuojamos PSDF lėšomis, t.y. teikiamos nemokamai (ne daugiau 3 paslaugų per dieną vienam asmeniui).

REGISTRACIJA:

Darbo dienomis nuo 7:30 iki 13:00 val. tel. (8 37) 377 771

Gydytojų vizitai į namus – darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

AMBULATORINĖS SLAUGOS PASLAUGOS PACIENTO NAMUOSE

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiamos kiekviename Kauno miesto poliklinikos padalinyje (Centro, Šilainių, Šančių, Dainavos, Kalniečių). Slauga namuose skiriama pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali atvykti į polikliniką ir kuriems:
• Nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
• Nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis (dideli specialieji poreikiai);
• Nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, po stacionarinio gydymo, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo;
• Atlikta tracheostoma ar gastrostoma.

Gydančiam gydytojui paskyrus, slaugos komandos darbuotojos atlieka intervencines procedūras (gydytojo paskirtų vaistų suleidimas, sulašinimas, pragulų ir kitų žaizdų priežiūra, drenų priežiūra) diagnostines procedūras (kraujo ėmimas, šlapimo paėmimas laboratoriniam ištyrimui, asmens higienos paslaugos).
Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose gali būti teikiamos ir kitose asmens sveiktos priežiūros įstaigose registruotiems pacientams. Kreipiantis dėl šių paslaugų reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.

Informacija dėl ambulatorinės slaugos paslaugų namuose:

Šilainių padalinys – tel. (8 37) 377 771
Dainavos padalinys – tel. (8 37) 403 900
Kalniečių padalinys – tel. (8 37) 401 422
Centro padalinys – tel. (8 37) 409 222
Šančių padalinys – tel. (8 37) 342 167

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.