Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

KMP  >  Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogo Sprendimo data
Baldai (rašomieji stalai) Atviras konkursas (supaprastintas) Perkančioji organizacija atsisakė pirkti per CPO, kadangi prekės, siūlomos CPO kataloge neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos nustatytų reikalavimų, t.y. kataloge siūlomi rašomieji stalai neturi stalčių. Perkami rašomieji stalai bus naudojami gydytojų kabinetuose, todėl stalčiai dokumentams, medicininiai įrangai susidėti yra būtini. 2019-10-30
Valymo paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2020-01-16
Baldai (rašomieji stalai) Atviras konkursas (supaprastintas) Perkančioji organizacija atsisakė pirkti per CPO, kadangi prekės, siūlomos CPO kataloge neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos nustatytų reikalavimų t.y. kataloge siūlomi rašomieji stalai neturi stalčių. Perkami rašomieji stalai bus naudojami gydytojų kabinetuose, todėl stalčiai dokumentams, medicininiai įrangai susidėti yra būtini. 2020-02-14
Valymo paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2020-02-21
Valymo paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2020-02-27
Kalniečių padalinio II a. dalies patalpų kapitalinis remontas su interjero darbais Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų tecninė specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas kabinetų remontas, neatitinka apmokėjimo už darbus sąlygos. 2021-01-15
Fizinės apsaugos paslaugos Skelbiama apklausa CPO numatyta Apsaugos paslaugų (DPS) techninė specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas budėjimas prie durų, fizinis pacientų srautų reguliavimas. 2021-01-16
Valymo paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2021-02-02
Valymo paslaugos Skelbiama apklausa CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2021-02-18
Centro padalinio lifto stiklinėmis sienomis, mansardos esamų ir naujų patalpų kapitalinio remonto (įrengimo) techninio darbo projekto pirkimas Atviras konkursas (supaprastintas) Pagal CPO pirkimo techninės specifikacijos 1 p. nuostatą paveldo objektų projektavimo paslaugų pirkimas per CPO LT elektroninį katalogą negalimas 2021-02-19
Fizinės apsaugos paslaugos Skelbiama apklausa CPO numatyta Apsaugos paslaugų (DPS) techninė specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas budėjimas prie durų, fizinis pacientų srautų reguliavimas. 2021-04-14
Baldai Atviras konkursas (supaprastintas) Perkančioji organizacija atsisakė pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją, kadangi prekės, siūlomos CPO kataloge neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos nustatytų reikalavimų, t.y. neatitinka kataloge siūlomų spintų lentynų išdėstymas, CPO kataloge siūloma baldų spalva. 2021-05-05
Vidaus patalpų valymo ir lauko teritorijos priežiūros paslaugos Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2022-04-11
Vidaus patalpų valymo ir lauko teritorijos priežiūros paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2022-04-12
Rašomi stalai Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta Rašomųjų stalų techninė specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatyti stalai su pageidaujamais išmatavimais kartu su stalčių bloku ir ištraukiamu klaviatūros dėklu. 2022-10-18
Sėdimieji baldai ir kėdės Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta techninė specifikacija, sutarties sąlygos neatitinka poliklinikos poreikių: pirkimu siekiama sudaryti sutartį dėl prekių kategorijų, o ne konkrečių prekių ir kiekių. Prekės bus užsakomos pagal faktinį poreikį ir finansines galimybes. 2022-10-30
VšĮ Kauno miesto poliklinika Centro padalinio, adresu A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas, lifto įrengimo, mansardos patalpų kapitalinio remonto rangos darbai Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių: nėra galimybės įsigyti pastato kapitalinio remonto rangos darbus. 2022-12-02
VšĮ Kauno miesto poliklinika Centro padalinio, adresu A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas, lifto įrengimo, mansardos patalpų kapitalinio remonto rangos darbai Atviras konkursas (supaprastintas) CPO.LT numatyta bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių: nėra galimybės įsigyti pastato kapitalinio remonto rangos darbus. 2022-12-12
Sterilizacijos, dezinfekcijos prietaisų bei antiseptikos, dezinfekcijos medžiagos Atviras konkursas (tarptautinis) Perkančioji organizacija atsisakė pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją, kadangi prekės, siūlomos CPO kataloge neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos nustatytų reikalavimų, t.y:
Rankų antiseptikas
CPO kataloge nenurodyta, kad veikia TBC, nenurodyta, kokie alkoholiai sudėtyje, nenurodyta, kad atitinka HN 47-1:2020 46.2. p. nenurodoma, kad tinkama chirurginei antiseptikai. Neįtraukta laikikliai ir atmintinės.
Rankų dezinfektamtas nurodytas skystis, o ne gelis. Taip pat nenurodyta, kokie alkoholiai sudėtyje, nenurodyta, kad atitinka HN 47-1:2020 46.2. p. nenurodoma, kad tinkama chirurginei antiseptikai. Neįtraukta laikikliai ir atmintinės.
Greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu
Alkoholių per daug >70 proc., nenurodo ar yra sudėtyje ketvirtinių amonio junginių, nenurodoma, kad nėra aminų, chlorheksidinų.
2022-12-28
VšĮ Kauno miesto poliklinika Kalniečių padalinio, adresu Savanorių pr. 369, Kaunas, dalies patalpų Fizinės ir medicininės reabilitacijos (FMR) skyriaus paprastojo remonto rangos darbai Atviras konkursas (supaprastintas) CPO.LT numatyta bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių: nėra galimybės įsigyti pastato paprastojo remonto rangos darbus, kurių numatomas darbų atlikimo terminas 32 mėn. 2023-03-03
Vidaus patalpų valymo ir lauko teritorijos priežiūros paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO.LT numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, aplinkos kenksmingumo pašalinimas esant užkrečiamųjų ligų židiniui, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2023-03-03
VšĮ Kauno miesto poliklinika Centro padalinio, adresu A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas, pastato langų keitimo rangos darbai Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių: nėra galimybės įsigyti pastato langų (kultūros paveldosauga) pagaminimo ir keitimo rangos darbų. 2023-06-23
VšĮ Kauno miesto poliklinika Dainavos padalinio, adresu Pramonės pr. 31, Kaunas, pastato centrinio įėjimo ir laiptų rangos darbai Atviras konkursas (supaprastintas) 2023 m. birželio 13 d. CPO LT buvo vykdytas „Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinika Dainavos padalinio adresu Pramonės pr. 31, Kaunas, pastato centrinio įėjimo ir laiptų remontas“ pirkimas (Pirkimo Nr. CPO260976), nustatytus reikalavimus atitinkančių pasiūlymų nebuvo pateikta 2023-07-13
Vidaus patalpų valymo paslaugos Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2023-07-27
Vidaus patalpų valymo paslaugos Atviras konkursas (tarptautinis) CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2023-09-25
Kompiuterių komponentai Atviras konkursas (supaprastintas) Sprendimas neatlikti pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis – siekiamų įsigyti prekių CPO kataloge pilna apimtimi nėra, netinkamos CPO sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygos (prekes pagal šiuo pirkimu sudarytą sutartį numatoma pirkti tik atsiradus poreikiui). 2023-09-27
Vidaus patalpų valymo paslaugos Skelbiama apklausa CPO numatyta valymo paslaugų specifikacija neatitinka poliklinikos poreikių: nenumatytas baseinų valymas, paviršių ir patalpų dezinfekcija, medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai. 2023-10-16
Maitinimo paslaugos Atviras konkursas (supaprastintas) CPO.LT kataloge numatyta maitinimo paslaugų techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. 2023-10-17
Kapiliarinio kraujo mėgintuvėliai Atviras konkursas (supaprastintas) Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes siekiamų įsigyti prekių CPO.LT kataloge nurodyta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. CPO.LT kataloge siūlomos prekės turi surinkimo vamzdelius, kurie dėl lėtos kapiliarinio kraujo tėkmės užkreši, dėl to reikia iš naujo pradėti kraujo paėmimo procedūrą. CPO.LT kataloge siūlomos įsigyti mikrovetės neturi surinkimo lopetėles, kurios švelniai padeda surinkti kraujo mėginį, mažiau traumuojami eritrocitai, išvengiamos klaidingos hemolizės interferencijos. 2023-12-29
Nešiojamieji kompiuteriai Mažos vertės skelbiama apklausa CPO LT kataloge numatyta nešiojamųjų kompiuterių techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, t.y.
CPO LT kataloge nėra nurodyti konkretūs išorinių sujungimų stotelių (angl. docking station) parametrai, kurie leistų pasirinkti sujungimo stotelę, leidžiančią vienu metu pajungti kelis 1920x1080_tipo monitorius, katalogo specifikacijoje nenurodytas nešiojamųjų kompiuterių svoris. Taip pat pažymima, kad CPO LT sistemoje nėra matomi siūlomų prekių gamintojai, kadangi Pirkėjas negali pirkti Prekių, kurių gamintojai yra registruoti iš žemiau išvardintų valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Kinijos Liaudies Respublika išskyrus Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirąją muitų teritoriją, Ukrainos teritorijos dalyje – aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamoji Abchazija ir Pietų Osetijos teritorija.
2024-01-11
VšĮ Kauno miesto poliklinika Šančių padalinio, adresu A. Juozapavičiaus pr. 72 Kaunas, dalies I a. ir III a. patalpų paprastojo remonto projektas Atviras konkursas (supaprastintas) Paslaugos negali būti perkamos naudojantis CPO katalogu, kadangi siekiamų įsigyti paslaugų CPO.LT kataloge nurodyta techninė specifikacija
neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. CPO.LT kataloge siūlomos projektavimo paslaugos neapima baldų schemų, technologinės įrangos išdėstymo parengimo, 3D vizualizacijos
(spalvinių ir naudojamų medžiagų sprendinių), rentgeno priemonei skirtų patalpų projektavimo. O pirkimu siekiamame įsigyti projekte būtinos baldų schemos, technologinės įrangos išdėstymas, 3D vizualizacijos
(spalvinius ir naudojamų medžiagų sprendiniai), rentgeno priemonei skirtų patalpų projektas. CPO.LT kataloge tokių paslaugų nėra.
2024-01-29
Sėdimieji baldai ir kėdės Atviras konkursas (supaprastintas) CPO numatyta techninė specifikacija, sutarties sąlygos neatitinka poliklinikos poreikių: pirkimu siekiama sudaryti sutartį dėl prekių kategorijų, o ne konkrečių prekių ir kiekių. Prekės bus užsakomos pagal faktinį poreikį ir finansines galimybes. 2024-02-28
Medicinos darbuotojų darbo drabužių nuoma Atviras (tarptautinis) konkursas Siekiamų įsigyti pagal individualius išmatavimus siuvamų drabužių nuomos su priežiūra CPO.LT kataloge nėra 2024-03-26
Rinkiniai slaptam kraujavimui iš žarnyno nustatyti (ifob testai) Atviras konkursas (tarptautinis) Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes siekiamų įsigyti prekių CPO.LT kataloge nurodyta techninė specifikacija neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. CPO.LT kataloge siūlomos prekės supakuotos ne individualiai (atskirai po vieną), kaip reikalinga Perkančiajai organizacijai. Testų rinkiniai reikalingi vykdomai vėžio prevencijos programai. Perkančiosios organizacijos poreikis įsigyti individualiai supakuotų testų rinkinius 2024-06-06
Nešiojami kompiuteriai Atviras konkursas (tarptautinis) Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes kataloge nėra prekių atitinkančių Perkančiosios organizacijos prekėms nustatytų techninių charakteristikų, t. y. CPO kataloge esančių nešiojamų kompiuterių charakteristikose nėra galimybės nurodyti svorio ribų, neišskiriamas USB A jungčių skaičius, skirtas įrenginių prijungimui, nėra pateikiama USB-C jungtis, užtikrinanti vaizdo, maitinimo ir duomenų perdavimo funkciją, nėra galimybės komplektuoti monitorius, sujungimo stoteles, kurios būtų suderinamos su perkamais nešiojamaisiais kompiuteriais. 2024-07-01
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.