Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS ,,INTEGRALI PAGALBA SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS SU NEGALIA KAUNO MIESTE“

KMP  >  KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VYKDOMAS PROJEKTAS ,,INTEGRALI PAGALBA SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS SU NEGALIA KAUNO MIESTE“

Didėjant socialinių paslaugų poreikiui senyvo amžiaus asmenims Kauno mieste, 2016-09-22 Kauno miesto socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) pasirašė sutartį ir pradėjo vykdyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą ,,Integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia Kauno mieste“ projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-04-0008. Numatoma projekto trukmė – 39 mėn.

Kauno miesto socialinių paslaugų centras integralios pagalbos paslaugas teikia kartu su partneriais: Kauno arkivyskupijos Caritas, kuris atsakingas už 3 neformalios pagalbos renginius 40 bendruomenės narių ir savanorių ir Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, kurioje suformuota 1 mobili komanda teikia integralios pagalbos paslaugas Kauno mieste gyvenantiems senyvo amžiaus asmenims. Vykdytojas bei partneriai vykdydami veiklas naudoja integralios pagalbos principus bei telkia bendruomenės ir profesionalių darbuotojų komandas.

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai, o globos paslaugų finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti. Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą nustatomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Projekto metu teikiama integrali pagalba senyvo amžiaus asmenims su negalia jų namuose, Kauno mieste. Projekto veiklų vykdymui suformuotos 6 mobilios komandos, kuriose paslaugas teikia 36 darbuotojai (slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, socialiniai darbuotojai, kineziterapeutai, socialinio darbuotojo padėjėjai ir psichologai. Paslaugų gavėjai bei jų šeimų nariai konsultuojami įvertinant kiekvienos šeimos situaciją individualiai. Artimieji konsultuojami šiomis temomis: senyvo amžiaus asmens su negalia priežiūros ypatumai, „perdegimo“ sindromas ir jo profilaktika, parama gedėjimo atveju. Integralios pagalbos teikimo metu siekiama teikti kokybiškas paslaugas, todėl ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų pasirengimui jas teikti.

Šiuo metu į projektą sėkmingai įtraukta 40 savanorių ir bendruomenės narių, kurių mokymo ir parengimo savanoriškai veiklai seminarus vedė kviečiami lektoriai. Projekto lėšomis įsigytos 3 naujos transporto priemonės, kuriomis darbuotojai vyksta teikti paslaugų į asmens namus, slaugos priemonės bei kita įranga reikalinga socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimui. Teikiant integralios (socialinės globos ir slaugos) pagalbos paslaugas namuose tenkinami gyvybiškai svarbūs neįgalių senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrinamas šeimos narių konsultavimas jiems aktualiais klausimais, skatinamas gyvenamosios vietos bendruomenės ir savanorių įsitraukimas į neformalios pagalbos teikimą.

 

Daugiau informacijos:
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Partizanų g. 38D, 49490 Kaunas
Tel.: (8-37) 322462
el. paštas.: [email protected]
Internetinė svetainė: www.kaunospc.lt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.