Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS PAŽYMA

KMP  >  VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS PAŽYMA
Passport and travel tickets

Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus.

Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

ASMUO NORINTIS GAUTI MEDICININĘ PAŽYMĄ VYKSTANT DIRBTI AR MOKYTIS Į UŽSIENĮ (FORMA NR. 082A), PRIEŠ PROFILAKTINĮ SVEIKATOS TIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Savo šeimos/vidaus gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Kauno poliklinikoje.
  • Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.
  • Dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.
  • Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
  • Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.

Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F 025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras ir įrašo į vykstančiojo į užsienį elektroninę medicininę pažymą (F 082/a).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.