Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Registracija internetu

Virsun

VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS PAŽYMA

KMP  >  VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS PAŽYMA

Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus.

Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

ASMUO NORINTIS GAUTI MEDICININĘ PAŽYMĄ VYKSTANT DIRBTI AR MOKYTIS Į UŽSIENĮ (FORMA NR. 082A), PRIEŠ PROFILAKTINĮ SVEIKATOS TIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Savo šeimos/vidaus gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Kauno poliklinikoje.
  • Jei reikia, kitos profesinės kvalifikacijos gydytojo užpildytą formą Nr. 027/a.
  • Dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.
  • Įsidarbinančiajam – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas įsidarbinantįjį asmenį tikrintis sveikatos.
  • Dirbančiajam – asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/aPažymą privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti darbdavys, siųsdamas dirbantį asmenį tikrintis sveikatos.

Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F 025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras ir įrašo į vykstančiojo į užsienį elektroninę medicininę pažymą (F 082/a).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.