Centro padalinys
Kalniečių padalinys
Dainavos padalinys
Šilainių padalinys
Šančių padalinys
Virsun

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PAŽYMOS

KMP  >  VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PAŽYMOS

ASMUO, NORINTIS GAUTI VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĘ PAŽYMĄ (FORMA NR. 083-1/A), PRIEŠ PROFILAKTINĮ SVEIKATOS TIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).
  • Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), forma Nr. 048/a, jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį.
  • Savo šeimos / vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos.
  • Gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra prisirašęs Kauno miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
  • Nurodyti, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.
  • Protezavimo įmonės pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo (neįgaliesiems, turintiems išreikštą lokomotorinį sutrikimą).

ASMENYS, ATVYKĘ VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATKRINIMUI, UŽPILDO:

  • Vairuotojo garbės deklaraciją“ (sveikatos patikrinimo klausimynas)
  • Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos
  • Epworth mieguistumo skalę

Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę), forma 025/a. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a ir patvirtinama gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko parašu. Forma Nr. 083-1/a išduodama elektronine forma.

Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į formą Nr. 048/a, įsidarbinant ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Pasirinkti spalvą