Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PAŽYMOS

KMP  >  VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PAŽYMOS
auto business, car sale, consumerism and people concept happy woman taking car key from dealer in auto show or salon

ASMUO, NORINTIS GAUTI VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATIKRINIMO MEDICININĘ PAŽYMĄ (FORMA NR. 083-1/A), PRIEŠ PROFILAKTINĮ SVEIKATOS TIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai).
  • Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą), forma Nr. 048/a, jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį.
  • Gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra prisirašęs Kauno miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centre.
  • Nurodyti, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti.
  • Protezavimo įmonės pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo (neįgaliesiems, turintiems išreikštą lokomotorinį sutrikimą).

ASMENYS, ATVYKĘ VAIRUOTOJO SVEIKATOS PATKRINIMUI, UŽPILDO:

Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę), forma 025/a. Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į formą Nr. 083-1/a ir patvirtinama gydytojų konsultacinės komisijos pirmininko parašu. Forma Nr. 083-1/a išduodama elektronine forma.

Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į formą Nr. 048/a, įsidarbinant ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.