Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

NORINČIŲJŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ SVEIKATOS PAŽYMA

KMP  >  NORINČIŲJŲ ĮSIGYTI CIVILINĮ GINKLĄ SVEIKATOS PAŽYMA
Handsome man actor posing in studio with weapon

ASMUO, NORINTIS GAUTI LEIDIMĄ ĮSIGYTI AR LAIKYTI GINKLĄ, PRIEŠ SVEIKATOS PATIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantys).
  • Gydytojo psichiatro parengtą medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) apie teiktas / neteiktas paslaugas iš gydymo įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo Kauno miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centre yra prisirašęs mažiau nei 10 metų. Dokumente turi būti įrašyta, kad pacientui pastarųjų 10 metų laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba, kad pacientui teiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant, kada ir kokios, bei pateikta išvada dėl paciento psichikos sveikatos būklės tinkamumo gauti leidimą įsigyti ir turėti ginklus.
  • Savo šeimos/vidaus ligų gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs Kauno miesto poliklinikoje.
  • Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą.

Asmenys, atvykę sveikatos patikrinimui, užpildo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną) (atsisiųsti klausimyną galite čia).

Atlikus sveikatos patikrinimą elektroninėje sveikatos pažymoje (forma Nr. 049/a) įrašoma galutinė išvada: „dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“. Gauta medicininė patikrinimo išvada galioja 5 (penkerius) metus.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo pažymą (F Nr. 049/a) reikia pateikti per 3 mėnesius teritoriniam VPK licencijavimo skyriui.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.