Skambučių centro tel. (8 37) 403 900

Virsun

MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PAŽYMA

KMP  >  MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIŲ SVEIKATOS PAŽYMA
Ship control panel with steering wheel on the captain bridge

ASMUO, NORINTIS GAUTI VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO SPECIALISTO BEI MOTORINIŲ PRAMOGINIŲ LAIVŲ IR KITŲ MOTORINIŲ PLAUKIOJIMO PRIEMONIŲ LAIVAVEDŽIO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ (FORMA NR. 048-2/A), PRIEŠ PROFILAKTINĮ SVEIKATOS TIKRINIMĄ TURI PATEIKTI:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
  • Savo šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos už  5 metus,  jei asmuo nėra  prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos.
  • Gydytojo psichiatro parengtą formą Nr. 027/a iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje yra registruotas, jei asmuo nėra prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centro. Dokumente turi būti įrašyta, kad asmuo neįrašytas į priklausomybės ir psichikos ligų registrą.

Asmenys, atvykę laivavedžio sveikatos patikrinimui, užpildo Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio Garbės deklaraciją (sveikatos tikrinimo klausimyną) (atsisiųsti klausimyną galite čia).

Jei asmens sveikata tinkama, jam bus išduotas „Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas (F Nr. 048-2/a)”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.