PASTABA: Paslaugos teikiamos Darbo medicinos centre (Savanorių pr. 369, Kaunas, Kalniečių padalinys).

Eil.Nr. Paslaugos Kodas Pavadinimas Kaina, Eur
1 Pažymos iš PSC užsakymas 5,28
2 7102 Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 43,30
3 7103 Vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių prof. sveikatos patikrinimas ( įsidarbinant) 28,71
4 7100 Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 17.03
5 7101 Vairuotojų profesionalų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 19.46
6 7106 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 6.33
7 7107 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 10.7
8 7108 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 9.24
9 7109 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 1.95
10 7110 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 6.81
11 7111 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 11.19
12 7112 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 5.35
13 7113 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 7.3
14 7114 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 2.43
15 7115 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 7.3
16 7116 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 2.92
17 7117 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (dirbant) 2.43
18 7118 Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų prof. sveikatos patikrinimas (įsidarbinant) 3.41
19 60035 Pažyma vykstantiems į užsienį 18.78
20 60036 Pažyma norintiems įsigyti civilinį ginklą 30,04
21 60037 Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas 26.30
22 8714 Šeimos ar vidaus ligų gydytojo profilaktinis patikrinimas 13,62