Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Registracija internetu

Virsun

Duomenų apsauga

KMP  >  Duomenų apsauga

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo ir duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo stebėjimo ir duomenų tvarkymo taisyklės (1)

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos

 

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, viešojoje įstaigoje Kauno miesto poliklinikoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

VšĮ Kauno miesto poliklinikos duomenų apsaugos pareigūnas:

DEFENSIO advokatų profesinė bendrija

El. paštas duomenuapsauga@kaunopoliklinika.lt

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.