Centro padalinys

(8 37) 409 222

Kalniečių padalinys

(8 37) 401 422

Dainavos padalinys

(8 37) 403 900

Šilainių padalinys

(8 37) 377 771

Šančių padalinys

(8 37) 342 167

Projektai

KMP  >  Apie mus  >  Projektai
Priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0044 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“
Kompleksinė pagalba vaikams ir šeimai: konsultacinio, šviečiamojo, ugdomojo pobūdžio psichosocialinės paslaugos Kauno mieste

Sutarties Nr. SRB-0256, 2019 m. balandžio 10 d.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 balandžio-gruodžio mėn.
Projekto tikslas – paslaugų vaikams ir šeimai plėtra, teikiant kompleksinę, įgalinančią psichosocialinę pagalbą spręsti emocijų ir elgesio sutrikimų, psichologinių sunkumų, delinkventinio elgesio lemiamas problemas.
Visos projekto veiklos yra orientuotos siekti pokyčio, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, gebėjimus bei resursus, skatinant keisti probleminę elgseną ir ugdyti konstruktyvius santykius tarp bendraamžių bei šeimoje.
2019 m. balandžio-gruodžio mėn. Kauno miesto poliklinikos Jaunimo centras kartu su 3 partnerių organizacijomis atliks virš 500 vnt. tęstinių paslaugų, skirtų daugiau nei 300 dalyvių. Projekto dėka apjungtos profesionalios psichikos sveikatos specialistų teikiamos paslaugos ir jas papildančios, praplečiančios užimtumo priemonės projekto dalyvius įgalins psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijų, grupinių užsiėmimų metu įgytas žinias taikyti ir įgūdžius lavinti kitose ugdančiose veiklose – meninės raiškos, fizinio aktyvumo, t.p. savanoryste ir bendruomeniškumu paremtų metodų pagalba. Remiantis sėkminga, motyvuojančia patirtimi projekto dalyviams bus lengviau spręsti kylančias problemas, paprasčiau kreiptis reikiamos pagalbos ateityje. Šis projektas pareiškėjo ir partnerio organizacijoms leis apjungti iki šiol pavienes iniciatyvas ir mėginimus praplėsti psichosocialines paslaugas vaikams, jaunimui ir šeimoms, į jas integruoti kitų organizacijų vykdomas veiklas, kurios gali turėti ne tik šviečiamąjį, ugdomąjį, bet tuo pačiu ir terapinį poveikį. Taip pat projektu ženkliai prisidedama prie socialinių paslaugų vaikams ir šeimoms Kauno mieste plėtros, didinant tiek paslaugų prieinamumą, tiek indėlį į gyventojų sveikatos stiprinimą bei emocinę gerovę.

Pagalba augti: prevencinės paslaugos bendruomenėje Kauno miesto savivaldybės vaikų globos namų 10-14 m. amžiaus vaikams

Sutarties Nr. SRB – 518, 2019 m. rugpjūčio 14 d.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2019 rugsėjo-gruodžio mėn.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Pasirinkti spalvą